Holenduif, Columba oenas - foto: Harvey van Diek

Holenduif

Columba oenas - Stock Dove
Rode lijst
-
Broedpopulatie
54.000-67.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
100.000-200.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig