Witvleugelstern, Chlidonias leucopterus - foto: Arjan Boele

Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus - White-winged Tern
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1 (2019)
Geschat maximum doortrek
1-100 (2008-2012)
Ramsar 1%
30000