Drieteenmeeuw, Rissa tridactyla - foto: Harvey van Diek

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla - Black-legged Kittiwake
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
>200 (2017)
Geschat maximum winter
1000-4000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
70000