Grote Mantelmeeuw, Larus marinus - foto: Harvey van Diek

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus - Great Black-backed Gull
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
100-105 (2023)
Geschat maximum winter
25.800-66.700 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
25.200-100.000, nov,mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
2700