Pontische Meeuw, Larus cachinnans - foto: Harvey van Diek

Pontische Meeuw

Larus cachinnans - Caspian Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
23-30 (2019)
Geschat maximum winter
250-500 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
100-500 (2008-2012)
Ramsar 1%
3200