Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus - foto: Harvey van Diek

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus - Black-headed Gull
Rode lijst
-
Broedpopulatie
94.000-100.000 (2019)
Geschat maximum winter
380.000-420.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
390.000-600.000, sep,mei (2012-2017)
Ramsar 1%
31000