Houtsnip, Scolopax rusticola - foto: Harvey van Diek

Houtsnip

Scolopax rusticola - Eurasian Woodcock
Rode lijst
-
Broedpopulatie
2000-3500 (2018-2020)
Geschat maximum winter
2000-10.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
173200