Waterhoen, Gallinula chloropus - foto: Harvey van Diek

Waterhoen

Gallinula chloropus - Common Moorhen
Rode lijst
-
Broedpopulatie
28.000-40.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
97.000-120.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
80.000-93.000, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
31800