Kleinst Waterhoen, Porzana pusilla - foto: Harvey van Diek

Kleinst Waterhoen

Porzana pusilla - Baillon's Crake
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
20-45 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend