Kleinst Waterhoen, Porzana pusilla - foto: Harvey van Diek

Kleinst Waterhoen

Porzana pusilla - Baillon's Crake
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
10-30 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend