Kwartel, Coturnix coturnix - foto: Harvey van Diek

Kwartel

Coturnix coturnix - Common Quail
Rode Lijst
-
Broedpopulatie
2000-4000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
1-10 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend