Korhoen, Lyrurus tetrix - foto: Harvey van Diek

Korhoen

Lyrurus tetrix - Black Grouse
Rode lijst
Ernstig bedreigd
Geschat maximum winter
8-12 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig