Boomvalk, Falco subbuteo - foto: Harvey van Diek

Boomvalk

Falco subbuteo - Eurasian Hobby
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
450-700 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)