Torenvalk, Falco tinnunculus - foto: Fred Hustings

Torenvalk

Falco tinnunculus - Common Kestrel
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
3000-6000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
10.000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)