Rietgors, Emberiza schoeniclus - foto: Arjan Boele

Rietgors

Emberiza schoeniclus - Common Reed Bunting
Rode lijst
-
Broedpopulatie
60.000-110.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20.000-40.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)