Soepeend, Anas platyrhynchos forma domestica - foto: Harvey van Diek

Soepeend

Anas platyrhynchos forma domestica - Feral Mallard
Rode lijst
-
Broedpopulatie
9300-28.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
40.000-70.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig