Amerikaanse Wintertaling, Anas carolinensis - foto: Rob Dekker

Amerikaanse Wintertaling

Anas carolinensis - Green-winged Teal
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
1-3 (2013-2015)