Carolina-eend, Aix sponsa - foto: Peter van Renen

Carolina-eend

Aix sponsa - Wood Duck
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1-5 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20-40 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig