Goudvink, Pyrrhula pyrrhula - foto: Theo Verstrael

Goudvink

Pyrrhula pyrrhula - Eurasian Bullfinch
Rode lijst
-
Broedpopulatie
9000-11.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
20.000-30.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)