Sijs, Spinus spinus - foto: Eric van Roon | Waarneming.nl

Sijs

Spinus spinus - Eurasian Siskin
Rode lijst
-
Broedpopulatie
300-600 (2018-2020)
Geschat maximum winter
100.000-300.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)