Groenling, Chloris chloris - foto: Harvey van Diek

Groenling

Chloris chloris - European Greenfinch
Rode lijst
-
Broedpopulatie
65.000-100.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
200.000-400.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
200.000-1.000.000 (2008-2012)