Indische Gans, Anser indicus - foto: Harvey van Diek

Indische Gans

Anser indicus - Bar-headed Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
50-90 (2013-2015)
Geschat maximum winter
250-400 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig