Huismus, Passer domesticus - foto: Harvey van Diek

Huismus

Passer domesticus - House Sparrow
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
600.000-1.000.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
2.000.000-3.000.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig