Raaf, Corvus corax - foto: Harvey van Diek

Raaf

Corvus corax - Northern Raven
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
150-180 (2019)
Geschat maximum winter
800-1000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig