Huiskraai, Corvus splendens - foto: Harvey van Diek

Huiskraai

Corvus splendens - House Crow
Rode lijst
-
Geschat maximum winter
15-33 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig