Ekster, Pica pica - foto: Harvey van Diek

Ekster

Pica pica - Eurasian Magpie
Rode lijst
-
Broedpopulatie
45.000-65.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
150.000-250.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig