Knobbelzwaan, Cygnus olor - foto: Harvey van Diek

Knobbelzwaan

Cygnus olor - Mute Swan
Rode lijst
-
Broedpopulatie
7000-9000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
38.000-46.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
41.300-44.400, sep-nov (2012-2017)
Ramsar 1%
2000