Wielewaal, Oriolus oriolus - foto: Koos Dansen

Wielewaal

Oriolus oriolus - Eurasian Golden Oriole
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
1700-2900 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend