Wielewaal, Oriolus oriolus - foto: Koos Dansen

Wielewaal

Oriolus oriolus - Eurasian Golden Oriole
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
1700-3100 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend