Matkop, Poecile montanus - foto: Harvey van Diek

Matkop

Poecile montanus - Willow Tit
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
10.000-15.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
30.000-45.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig