Glanskop, Poecile palustris - foto: Harvey van Diek

Glanskop

Poecile palustris - Marsh Tit
Rode lijst
-
Broedpopulatie
14.000-17.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
40.000-50.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig