Grauwe Fitis, Phylloscopus trochiloides - foto: Huub Crommentuyn

Grauwe Fitis

Phylloscopus trochiloides - Greenish Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
0-1 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
1-100 (2008-2012)