Graszanger, Cisticola juncidis - foto: Harvey van Diek

Graszanger

Cisticola juncidis - Zitting Cisticola
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
90-100 (2019)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend