Graszanger, Cisticola juncidis - foto: Harvey van Diek

Graszanger

Cisticola juncidis - Zitting Cisticola
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
70-75 (2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend