Grote Lijster, Turdus viscivorus - foto: Theo Verstrael

Grote Lijster

Turdus viscivorus - Mistle Thrush
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
8700-10.500 (2018-2020)
Geschat maximum winter
5000-20.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)