Zanglijster, Turdus philomelos - foto: Harvey van Diek

Zanglijster

Turdus philomelos - Song Thrush
Rode lijst
-
Broedpopulatie
110.000-180.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
5000-12.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
50.000-200.000 (2008-2012)