Beflijster, Turdus torquatus - foto: Harvey van Diek

Beflijster

Turdus torquatus - Ring Ouzel
Rode lijst
-
Broedpopulatie
1 (2018)
Geschat maximum winter
1-5 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)