Heggenmus, Prunella modularis - foto: Harvey van Diek

Heggenmus

Prunella modularis - Dunnock
Rode lijst
-
Broedpopulatie
175.000-225.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
300.000-600.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
200.000-1.000.000 (2008-2012)