Winterkoning, Troglodytes troglodytes - foto: Harvey van Diek

Winterkoning

Troglodytes troglodytes - Eurasian Wren
Rode lijst
-
Broedpopulatie
410.000-630.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
1.000.000-2.000.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - jaarrond aanwezig