{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1092847865104920751399 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.487937744298450068965600 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.263923762718318340613832 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.5310594135198154 1980+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.18414399209164156 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.00?221 1980---