{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Oudenbosch-Made

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.134183015039781144884895 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.4896420556644694488237664275 1980~~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.2724254625122634273625062809 1980++~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.119143138136102155125 1980++~
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.12386162198184144108 19800~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.302400? 1980---