{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond Steenbergen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.?627194262375422 1980++
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.?2348112694? 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.443429287399280224 1980~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.98517441765182611631830 1980+++
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.413241344247161336 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?1813125? 1980+--