{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.2956266035614116471648265554 1980++~
Brant Goosefoeragerenseiz. gem.5004671012456599706476 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.413556646540523489346 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.2043176531082492250425372892 1980+++
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.937809313458332426451 19800-
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.44161320151015 1980--