{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

Overig - watervogelmonitoringgebied Schouwen-Duiveland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.538454806114415348824799 1980++~
Brant Gooseneefoeragerenseiz. gem.460452366318479280 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.530492362230534260 1980+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.294628343157215023842459 1980++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.330423445400685422 19800~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.15101510155 1980--