{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.322122052908248738141859 1980+~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.375627252789272334262679 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.315010 1980~--
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.765178093588187 1980+~
Rotgansneefoeragerenseiz. gem.17224111?15 1980--
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.521336508553422284 19800-