{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

Overig - watervogelmonitoringgebied Overflakkee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.4643388541442183337723863095 1980+~
Brant Goosefoeragerenseiz. gem.1030373172221 1980---
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1073093262337651780 1980~-
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.4536255835082740391029552991 1980++~
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.1164920982515523335507 19800~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.3610316 1980~-