{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

Overig - watervogelmonitoringgebied Oost-Flevoland-noord

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.??112?62? 1980-~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.338242159298395422 1980+~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.125119118149169166 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.?0?00? 19800~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.434?652899654651 1980~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.??86394033 19800~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.21?199919 1980+~