{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoostpolder-west

Overig - watervogelmonitoringgebied Noordoostpolder-west

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.?173102174?138 1980--
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.288249?394295389 1980++~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.0?0100 1980~~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.16051063835424615732030 1980++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.828425272231 1980--
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.20011436727285 1982+~