{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.519378645968688748126214 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.254346762996300525283519 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.196920402439253820412529 1980++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.13015112312891147 1980+-
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?011?0 19800--