{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.596366774844623855195146 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.245024832051254224562425 1980++0
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.11?000 19800--
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.123126901479550 19800-
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.299628612538351931512170 1980++~