{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.?51577864590170534815 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.406925324676299630892522 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.322419612036243125612032 1980++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.14613115112413091 19800-
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.??011? 1980+--