{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

Overig - watervogelmonitoringgebied Waterland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.787659626767484162335516 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.467629962919253435193151 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.204424462512204725362446 1980++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.1511231279014796 1980+-
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.011?00 19800--