{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.?????554 1980++~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.659561384865697873744714 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.56374977??50074826 1981++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.388462462446326323 1980+0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.4????14 1980-~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?????? 1980++--