{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.695753????? 1980++++
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.9783666664619411623158024508 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.718160085538559856644951? 1981++~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.299302347399357431428 1980++0
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.????4?? 1980---
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.153????? 1980++--