{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders Ronde Hoep en Groot-Mijdrecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.?????? 1980++++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.983365146046477268387306 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.567057165018??5005 1981++0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.413369444443425317 1980+0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.?4???? 1980---
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.?????? 1980++--