{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

Overig - watervogelmonitoringgebied NW-Overijssel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.511947024011639172765405 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.162217231334158433792314 1983++++
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.136128170108146203 1980++0
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.22958437925421169454 1980+~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.030001 1982----
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.100010 1980~--