{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.276016501358148020221314 1981++~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.418547363884316144943800 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.??001? 1980~-
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.13442105 1980+-