{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

Overig - watervogelmonitoringgebied Tachtig Bunder - Hijkerveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.1841245420882668273616221329 1981++~
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.3338357537333261298636322638 1980++~
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.1?21??0 1980~--
Whooper Swanfoeragerenseiz. gem.21?16151864 1980+--