{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond de Rottige Meenthe

Overig - watervogelmonitoringgebied Polders rond de Rottige Meenthe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.571638612684375633203154 1980++-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.12721738848130613931639 1980+++
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.21070?12 1980+~
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.?1410172142 1980++~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.10000? 1980~-